Home arrow IT Companies - business cards
Poland Business
Meet the Polish market business opportunities. Advertise your business, browse company profiles, find contractors, read the latest news and features. All this enables you to Poland-BUSINESS.info portal.


We present the company in the information technology, telecommunications and industrial property located in Poland. Here we present you the business profile of PTK Centertel Sp. z o.o. Company.


Poland - company database

Categories IT Companies - Telecommunication PTK Centertel Sp. z o.o.
PTK Centertel Sp. z o.o.   WroclawIT.pl - Wizytwka BIZNES MAX


Street:   ul. Skierniewicka 10a
City:   Warsaw
Postcode:  01-230
Province:  mazowieckie
PTK Centertel Sp. z o.o.

Website: www.orange.pl
  
PTK Centertel Sp. z o.o. - see location on map: 
Open map in new window:

Find out how to find us 

Business Cards - Details:


Detailed offer
Gallery    

PTK Centertel Sp. z o.o. - detailed description of the company's offer:

Na polskim rynku Orange pojawi si jesieni 2005 r., zastpujc popularn Ide. Od pocztku nowa marka zjednaa sobie rzesz zwolennikw. Dzi obecna jest na caym wiecie. Orange powsta w marcu 1994 roku, na bardzo ju wwczas konkurencyjnym rynku brytyjskim. Od pocztku ambicj Orange byo sta si pierwsz, preferowan przez klientw mark. Jej twrcy wiedzieli, e aby osign taki sukces, naley zbudowa silny, nowatorski i wyranie odrniajcy si od konkurencyjnych wizerunek marki, inny od marek skoncentrowanych na zaawansowanej technologii i skomplikowanych planach taryfowych.

Ambicj Orange byo wic, nie tyle pokazywanie jej wysokiego zaawansowania technologicznego, ale to, jak zaawansowana technologia moe przyczyni si do poprawy ycia przez nowatorskie rozwizania uatwiajce komunikacj i zbliajce ludzi.

Orange jest mark, ktra przeamaa ustalone wczeniej schematy, czynic telefoni komrkow prostsz i bardziej zrozumia, tworzc nowe standardy i usugi takie jak np. jednosekundowe naliczanie, ktre nie tylko wzmacniay jej innowacyjny charakter, ale take podnosiy jej warto jako marki uczciwej i rozumiejcej potrzeby klientw.

Sowo Orange jako nazwa telefonii zostao wybrane dlatego, e najlepiej prezentuje idee marki kojarzone z zabaw, optymizmem, radoci ycia, wolnoci, a take z jej przyjaznym charakterem. W celu dobitniejszego podkrelenia prostego, uczciwego i przyjaznego charakteru marki jej twrcy wybrali jako logo pomaraczowy kwadrat z napisem Orange na dole. Precyzyjnie opracowana strategia marki i jej kampania wprowadzajca odniosy ogromny sukces, ktry sta si wzorcowym przykadem wprowadzania nowej marki na rynek. Miar tego sukcesu byo to, e Orange po ptora roku od wprowadzenia, pod koniec 1995 roku podwoi liczb swoich klientw i obecnie jest mark o najwyszym wskaniku zadowolenia swoich uytkownikw.

W Polsce operatorem Orange jest Polska Telefonia Komrkowa Centertel (od 19 wrzenia 2005 r.) - lider innowacyjnoci na polskim rynku telefonii mobilnej. Jedynym udziaowcem PTK Centertel jest obecnie Telekomunikacja Polska S.A.


PTK Centertel Sp. z o.o., headquarters in Poland:


Legend: 

     


Company profile PTK Centertel Sp. z o.o.:   

Telekomunikacja

Company ProfileBASIC COMPANY PROFILE
Telekomunikacja Telekomunikacja Misj Firmy jest wiadczenie usug z sektora telekomunikacji, dostarczaniu rowniza, nowych technologii oraz rozwijaniu istniejcych ju produktów.
 

ContactEXTENDED CONTACT
Polska Telefonia Komrkowa Centertel sp. z o.o.

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warsaw
KRS 0000006107, Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego
NIP 527 020 68 72
Kapita Zakadowy 2 690 501 964 PLN

adres do korespondencji

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Jagielloska 34
96-100 Skierniewice

prosimy o umieszczanie na korespondencji kierowanej do nas numeru konta klienta oraz numeru telefonu - znacznie przyspieszy to odpowied.